17 prill 2011

FIORENTINA vs JUVENTUS të gjitha takimet


JuveNews.Tk - Ju ofron të gjitha rezultatet FIORENTINA vs JUVENTUS.

07.10.1928 Campionato a gironi Juventus-Fiorentina 11-0 V
10.02.1929 Campionato a gironi Fiorentina-Juventus 0-4 V
24.01.1932 Campionato Fiorentina-Juventus 1-2 V
12.06.1932 Campionato Juventus-Fiorentina 2-2 P
08.01.1933 Campionato Fiorentina-Juventus 1-0 S
28.05.1933 Campionato Juventus-Fiorentina 5-0 V
05.11.1933 Campionato Juventus-Fiorentina 5-0 V
18.03.1934 Campionato Fiorentina-Juventus 2-2 P
03.02.1935 Campionato Juventus-Fiorentina 0-0 P
02.06.1935 Campionato Fiorentina-Juventus 0-1 V
03.11.1935 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
01.03.1936 Campionato Juventus-Fiorentina 0-0 P
24.05.1936 Coppa Italia Juventus-Fiorentina 1-3 S
10.01.1937 Campionato Juventus-Fiorentina 3-0 V
16.05.1937 Campionato Fiorentina-Juventus 2-2 P
24.10.1937 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
27.02.1938 Campionato Juventus-Fiorentina 5-2 V
22.10.1939 Campionato Juventus-Fiorentina 3-2 V
25.02.1940 Campionato Fiorentina-Juventus 0-0 P
09.06.1940 Coppa Italia Fiorentina-Juventus 3-0 S
19.01.1941 Campionato Juventus-Fiorentina 2-3 S
04.05.1941 Campionato Fiorentina-Juventus 5-0 S
18.05.1941 Coppa Italia Fiorentina-Juventus 5-3 S
26.10.1941 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
15.02.1942 Campionato Juventus-Fiorentina 4-2 V
03.01.1943 Campionato Juventus-Fiorentina 5-2 V
18.04.1943 Campionato Fiorentina-Juventus 3-4 V
13.10.1946 Campionato Juventus-Fiorentina 3-1 V
09.03.1947 Campionato Fiorentina-Juventus 2-1 S
11.01.1948 Campionato Juventus-Fiorentina 3-0 V
06.06.1948 Campionato Fiorentina-Juventus 2-4 V
26.09.1948 Campionato Juventus-Fiorentina 3-2 V
16.01.1949 Campionato Fiorentina-Juventus 0-0 P
11.09.1949 Campionato Juventus-Fiorentina 5-2 V
15.01.1950 Campionato Fiorentina-Juventus 0-0 P
15.10.1950 Campionato Fiorentina-Juventus 1-2 V
25.02.1951 Campionato Juventus-Fiorentina 5-0 V
30.09.1951 Campionato Fiorentina-Juventus 0-2 V
02.03.1952 Campionato Juventus-Fiorentina 4-0 V
12.10.1952 Campionato Fiorentina-Juventus 1-2 V
22.02.1953 Campionato Juventus-Fiorentina 8-0 V
27.09.1953 Campionato Juventus-Fiorentina 0-0 P
14.02.1954 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
17.10.1954 Campionato Fiorentina-Juventus 0-0 P
06.03.1955 Campionato Juventus-Fiorentina 4-1 V
02.10.1955 Campionato Juventus-Fiorentina 0-4 S
26.02.1956 Campionato Fiorentina-Juventus 2-0 S
27.01.1957 Campionato Juventus-Fiorentina 1-1 P
16.06.1957 Campionato Fiorentina-Juventus 2-2 P
15.12.1957 Campionato Fiorentina-Juventus 2-1 S
04.05.1958 Campionato Juventus-Fiorentina 0-0 P
02.11.1958 Campionato Fiorentina-Juventus 3-3 P
22.03.1959 Campionato Juventus-Fiorentina 3-2 V
10.06.1959 Coppa Italia Juventus-Fiorentina 3-1 V
08.11.1959 Campionato Juventus-Fiorentina 3-1 V
27.03.1960 Campionato Fiorentina-Juventus 1-0 S
18.09.1960 Coppa Italia Juventus-Fiorentina 3-2 V
23.10.1960 Campionato Fiorentina-Juventus 3-0 S
05.03.1961 Campionato Juventus-Fiorentina 3-0 V
10.05.1961 Coppa Italia Fiorentina-Juventus 3-1 S
19.11.1961 Campionato Juventus-Fiorentina 0-0 P
18.03.1962 Campionato Fiorentina-Juventus 1-0 S
30.09.1962 Campionato Fiorentina-Juventus 1-0 S
03.02.1963 Campionato Juventus-Fiorentina 0-0 P
06.10.1963 Campionato Juventus-Fiorentina 1-1 P
23.02.1964 Campionato Fiorentina-Juventus 2-1 S
08.11.1964 Campionato Fiorentina-Juventus 1-0 S
21.03.1965 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
14.11.1965 Campionato Juventus-Fiorentina 3-0 V
27.03.1966 Campionato Fiorentina-Juventus 0-1 V
02.10.1966 Campionato Fiorentina-Juventus 1-2 V
12.02.1967 Campionato Juventus-Fiorentina 4-1 V
26.11.1967 Campionato Juventus-Fiorentina 2-2 P
17.03.1968 Campionato Fiorentina-Juventus 2-0 S
19.01.1969 Campionato Fiorentina-Juventus 2-1 S
11.05.1969 Campionato Juventus-Fiorentina 0-2 S
30.11.1969 Campionato Juventus-Fiorentina 2-0 V
22.03.1970 Campionato Fiorentina-Juventus 2-0 S
24.01.1971 Campionato Fiorentina-Juventus 1-2 V
23.05.1971 Campionato Juventus-Fiorentina 1-1 P
16.01.1972 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
21.05.1972 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
03.12.1972 Campionato Juventus-Fiorentina 2-1 V
07.04.1973 Campionato Fiorentina-Juventus 2-1 S
20.01.1974 Campionato Fiorentina-Juventus 2-0 S
12.05.1974 Campionato Juventus-Fiorentina 3-1 V
19.01.1975 Campionato Juventus-Fiorentina 0-0 P
11.05.1975 Campionato Fiorentina-Juventus 4-1 S
19.10.1975 Campionato Juventus-Fiorentina 4-2 V
22.02.1976 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
12.12.1976 Campionato Juventus-Fiorentina 0-0 P
10.04.1977 Campionato Fiorentina-Juventus 1-3 V
23.10.1977 Campionato Juventus-Fiorentina 5-1 V
26.02.1978 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
03.09.1978 Coppa Italia Fiorentina-Juventus 0-0 P
07.01.1979 Campionato Fiorentina-Juventus 0-1 V
29.04.1979 Campionato Juventus-Fiorentina 1-1 P
06.01.1980 Campionato Fiorentina-Juventus 2-1 S
11.05.1980 Campionato Juventus-Fiorentina 3-0 V
01.02.1981 Campionato Fiorentina-Juventus 0-1 V
24.05.1981 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
29.11.1981 Campionato Juventus-Fiorentina 0-0 P
04.04.1982 Campionato Fiorentina-Juventus 0-0 P
10.10.1982 Campionato Fiorentina-Juventus 0-1 V
20.02.1983 Campionato Juventus-Fiorentina 3-0 V
27.11.1983 Campionato Fiorentina-Juventus 3-3 P
01.04.1984 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
16.12.1984 Campionato Fiorentina-Juventus 0-0 P
28.04.1985 Campionato Juventus-Fiorentina 1-2 S
04.09.1985 Coppa Italia Fiorentina-Juventus 1-0 S
01.12.1985 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
06.04.1986 Campionato Fiorentina-Juventus 2-0 S
12.10.1986 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
01.03.1987 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
17.01.1988 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
15.05.1988 Campionato Juventus-Fiorentina 1-2 S
15.01.1989 Campionato Fiorentina-Juventus 2-1 S
28.05.1989 Campionato Juventus-Fiorentina 1-1 P
06.09.1989 Campionato Juventus-Fiorentina 3-1 V
17.01.1990 Campionato Fiorentina-Juventus 2-2 P
02.05.1990 Coppa UEFA Juventus-Fiorentina 3-1 V
16.05.1990 Coppa UEFA Fiorentina-Juventus 0-0 P
02.12.1990 Campionato Juventus-Fiorentina 2-1 V
06.04.1991 Campionato Fiorentina-Juventus 1-0 S
01.09.1991 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
26.01.1992 Campionato Fiorentina-Juventus 2-0 S
06.12.1992 Campionato Fiorentina-Juventus 2-0 S
25.04.1993 Campionato Juventus-Fiorentina 3-0 V
04.12.1994 Campionato Juventus-Fiorentina 3-2 V
29.04.1995 Campionato Fiorentina-Juventus 1-4 V
19.11.1995 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
24.03.1996 Campionato Fiorentina-Juventus 0-1 V
29.09.1996 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
23.02.1997 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
05.10.1997 Campionato Juventus-Fiorentina 2-1 V
07.01.1998 Coppa Italia Fiorentina-Juventus 2-2 P
20.01.1998 Coppa Italia Juventus-Fiorentina 0-0 P
22.02.1998 Campionato Fiorentina-Juventus 3-0 S
13.12.1998 Campionato Fiorentina-Juventus 1-0 S
25.04.1999 Campionato Juventus-Fiorentina 2-1 V
19.12.1999 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
22.04.2000 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
06.01.2001 Campionato Juventus-Fiorentina 3-3 P
11.05.2001 Campionato Fiorentina-Juventus 1-3 V
19.12.2001 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
16.02.2002 Campionato Juventus-Fiorentina 2-1 V
10.11.2004 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
09.04.2005 Campionato Fiorentina-Juventus 3-3 P
01.12.2005 Coppa Italia Fiorentina-Juventus 2-2 P
04.12.2005 Campionato Fiorentina-Juventus 1-2 V
10.01.2006 Coppa Italia Juventus-Fiorentina 4-1 V
09.04.2006 Campionato Juventus-Fiorentina 1-1 P
07.10.2007 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
02.03.2008 Campionato Juventus-Fiorentina 2-3 S
31.08.2008 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 P
24.01.2009 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 V
17.10.2009 Campionato Juventus-Fiorentina 1-1 P
06.03.2010 Campionato Fiorentina-Juventus 1-2 V
27.11.2010 Campionato Juventus-Fiorentina 1-1 P