23 prill 2011

Të gjitha rezultatet Juventus - Catania


24.10.1954 Campionato Juventus-Catania 1-1 P
13.03.1955 Campionato Catania-Juventus 2-2 P
16.10.1960 Campionato Juventus-Catania 4-1 V
26.02.1961 Campionato Catania-Juventus 1-2 V
04.10.1961 Campionato Juventus-Catania 1-0 V
11.02.1962 Campionato Catania-Juventus 2-0 S
25.11.1962 Campionato Catania-Juventus 1-5 V
07.04.1963 Campionato Juventus-Catania 0-1 S
05.01.1964 Campionato Catania-Juventus 2-0 S
24.05.1964 Campionato Juventus-Catania 4-2 V
27.09.1964 Campionato Catania-Juventus 3-1 S
07.02.1965 Campionato Juventus-Catania 4-1 V
10.10.1965 Campionato Catania-Juventus 1-1 P
27.02.1966 Campionato Juventus-Catania 1-0 V
27.09.1970 Campionato Catania-Juventus 0-1 V
31.01.1971 Campionato Juventus-Catania 5-0 V
18.08.1982 Coppa Italia Catania-Juventus 1-1 P
20.11.1983 Campionato Catania-Juventus 0-2 V
25.03.1984 Campionato Juventus-Catania 2-0 V
12.01.2008 Campionato Catania-Juventus 1-1 P
11.05.2008 Campionato Juventus-Catania 1-1 P
24.09.2008 Campionato Juventus-Catania 1-1 P
14.01.2009 Coppa Italia Juventus-Catania 3-0 V
08.02.2009 Campionato Catania-Juventus 1-2 V
20.12.2009 Campionato Juventus-Catania 1-2 S
02.05.2010 Campionato Catania-Juventus 1-1 P
05.12.2010 Campionato Catania-Juventus 1-3 V
13.01.2011 Coppa Italia Juventus-Catania 2-0 V

/JUVENEWS.TK/