31 mars 2011

Bastos vetëm Juventusin

Bastos ka refuzuar - "Edua vetëm Juventusin", kështu që Binkonerët mos të frikësohen nga konkurenca.

Pasi që Tottenham është larguar nga gara për ta angjazhuar Bastos, ai është shumë i lumtur si dhe shumë pran kalimit në Juventus, duke cituar se puna e tijë mbetet e lidhur ngushtë me "Zonjen e Vjetër"

Shumë shpejt pritet takimi nëmes të Marottes dhe Menagjerit, për ta realizuar këtë transferim.
/JUVENEWS.TK/