08 janar 2011

Legrotaglie i beson Amaurit

“Shpresoj që lëndimi i Fabios nuk është shumë serioz. Dëshiroj ta komplimetoj Amaurin për kontributin që ka dhënë dje”
“Shihet cartë se Amauri ende nuk është në formën që e meriton ai, por kurë ta gjen formën ai do të jetë shumë i rëndësishëm për ne.”