25 nëntor 2010

Parregullsi rreth kontratës së Chiellinit?

Nenkryetari i AIC-s (Shoqata e lojtarëve të futbollit Italian) Leonardo Grosso tha se kontrata e re mund të jetë i pavlefshëm.

"Sipas AIC, kontrata është nënshkruar me Juventus dhe Chiellini e cila nuk është e vlefshëme."

Ai thekson se kontrata i shkel rregullat e përcaktuara nga Gjykata e Lartë e Komitetit Olimpik Italian (CONI).

Grosso mendon se të dyja palët (Lega Calcio dhe AIC) duhet të jenë të njohur me kontratë dhe se ajo nuk ishte rasti kësaj kohe.

Aktualisht ka një mosmarrëveshje në mes të Calcio Kiges dhe AIC për Kontraten kolektive te Lejtareve..

Këto dy shoqata kanë qenë të gjatë në mosmarrëveshje rreth asaj se si lojtarët duhet të zgjasë kontratat e tyre dhe si për të kryer transferta. Deri tani janë arritur marrëveshje të sjellë kryesisht protesta nga ana e lojtarëve, por negociatat janë duke vazhduar ende. Deri më sot, numri i çështjeve të debatueshme ka qenë te reduktuar në gjashtë.