24 dhjetor 2010

Morinho - Krasic është Fantastik

Njëri ndër trejnerët më të mirë në botë, Hoze Morinho ka lavdruar shumë Milosh Krasic duke cituar se Krasic është një futbollist fantastik dhe Juventus mund të fitoj Skudeton..

Morinho vitin e kaluar ka kaluar në Real Madrid, kurse sa ishte ne itali fitoj dy skudeto dhe një Champions League.

Juventus këtë sezon po rritet, po zhvillojn një lojë të mirë, kurse Krasic është një futbollist i shkylqyeshëm, dhe ka një teknik të përsosur. Në anen tjetër mendoj se Juventus ka shansa që të fitoj skudeton - Deklaroj Morinho