30 dhjetor 2010

Përmbledhja e vitit 2010 në Grande-Juve.TK

Barcelona - Real Madrid (Tëgjitha takimet)

Real Madrid 68 30 61 262
FC Barcelona 61 30 68 243

17.02.1929 FC Barcelona - Real Madrid 1-2
09.05.1929 Real Madrid - FC Barcelona 0-1
26.01.1930 FC Barcelona - Real Madrid 1-4
30.03.1930 Real Madrid - FC Barcelona 5-1
01.02.1931 Real Madrid - FC Barcelona 0-0
05.04.1931 FC Barcelona - Real Madrid 3-1
31.01.1932 Real Madrid - FC Barcelona 2-0
03.04.1932 FC Barcelona - Real Madrid 2-2
01.01.1933 FC Barcelona - Real Madrid 1-1
05.03.1933 Real Madrid - FC Barcelona 2-1
26.11.1933 FC Barcelona - Real Madrid 1-2
28.01.1934 Real Madrid - FC Barcelona 4-0
03.02.1935 Real Madrid - FC Barcelona 8-2
21.04.1935 FC Barcelona - Real Madrid 5-0
26.12.1935 FC Barcelona - Real Madrid 0-3
22.03.1936 Real Madrid - FC Barcelona 3-0
28.01.1940 Real Madrid - FC Barcelona 2-1
14.04.1940 FC Barcelona - Real Madrid 0-0
01.12.1940 FC Barcelona - Real Madrid 3-0
23.02.1941 Real Madrid - FC Barcelona 1-2
19.10.1941 Real Madrid - FC Barcelona 4-3
25.01.1942 FC Barcelona - Real Madrid 0-2
27.09.1942 Real Madrid - FC Barcelona 3-0
10.01.1943 FC Barcelona - Real Madrid 5-5
02.01.1944 Real Madrid - FC Barcelona 0-1
09.04.1944 FC Barcelona - Real Madrid 1-2
09.11.1944 Real Madrid - FC Barcelona 1-0
25.03.1945 FC Barcelona - Real Madrid 5-0
1945-1946 Real Madrid - FC Barcelona 3-2
1945-1946 FC Barcelona - Real Madrid 1-0
1946-1947 Real Madrid - FC Barcelona 2-1
1946-1947 FC Barcelona - Real Madrid 3-2
1947-1948 Real Madrid - FC Barcelona 1-1
1947-1948 FC Barcelona - Real Madrid 4-2
1948-1949 Real Madrid - FC Barcelona 1-2
1948-1949 FC Barcelona - Real Madrid 3-1
1949-1950 Real Madrid - FC Barcelona 6-1
1949-1950 FC Barcelona - Real Madrid 2-3
1950-1951 Real Madrid - FC Barcelona 4-1
1950-1951 FC Barcelona - Real Madrid 7-2
1951-1952 Real Madrid - FC Barcelona 5-1
1951-1952 FC Barcelona - Real Madrid 4-2
1952-1953 Real Madrid - FC Barcelona 2-1
1952-1953 FC Barcelona - Real Madrid 1-0
1953-1954 Real Madrid - FC Barcelona 5-0
1953-1954 FC Barcelona - Real Madrid 5-1
1954-1955 Real Madrid - FC Barcelona 3-0
1954-1955 FC Barcelona - Real Madrid 2-2
1955-1956 Real Madrid - FC Barcelona 3-1
1955-1956 FC Barcelona - Real Madrid 2-0
1956-1957 Real Madrid - FC Barcelona 1-0
1956-1957 FC Barcelona - Real Madrid 1-0
1957-1958 Real Madrid - FC Barcelona 3-0
1957-1958 FC Barcelona - Real Madrid 0-2
1958-1959 Real Madrid - FC Barcelona 1-0
1958-1959 FC Barcelona - Real Madrid 4-0
1959-1960 Real Madrid - FC Barcelona 2-0
1959-1960 FC Barcelona - Real Madrid 3-1
1960-1961 Real Madrid - FC Barcelona 3-2
1960-1961 FC Barcelona - Real Madrid 3-5
1961-1962 Real Madrid - FC Barcelona 2-0
1961-1962 FC Barcelona - Real Madrid 3-1
1962-1963 Real Madrid - FC Barcelona 2-0
1962-1963 FC Barcelona - Real Madrid 1-5
1963-1964 Real Madrid - FC Barcelona 4-0
1963-1964 FC Barcelona - Real Madrid 1-2
1964-1965 Real Madrid - FC Barcelona 4-1
1964-1965 FC Barcelona - Real Madrid 1-2
1965-1966 Real Madrid - FC Barcelona 1-3
1965-1966 FC Barcelona - Real Madrid 2-1
1966-1967 Real Madrid - FC Barcelona 1-0
1966-1967 FC Barcelona - Real Madrid 2-1
1967-1968 Real Madrid - FC Barcelona 1-1
1967-1968 FC Barcelona - Real Madrid 1-1
1968-1969 Real Madrid - FC Barcelona 2-1
1968-1969 FC Barcelona - Real Madrid 1-1
1969-1970 Real Madrid - FC Barcelona 3-3
1969-1970 FC Barcelona - Real Madrid 1-0
1970-1971 Real Madrid - FC Barcelona 0-1
1970-1971 FC Barcelona - Real Madrid 0-1
1971-1972 Real Madrid - FC Barcelona 1-1
1971-1972 FC Barcelona - Real Madrid 1-0
1972-1973 Real Madrid - FC Barcelona 0-0
1972-1973 FC Barcelona - Real Madrid 1-0
1973-1974 Real Madrid - FC Barcelona 0-0
1973-1974 FC Barcelona - Real Madrid 0-5
1974-1975 Real Madrid - FC Barcelona 1-0
1974-1975 FC Barcelona - Real Madrid 0-0
1975-1976 Real Madrid - FC Barcelona 0-2
1975-1976 FC Barcelona - Real Madrid 2-1
1976-1977 Real Madrid - FC Barcelona 1-1
1976-1977 FC Barcelona - Real Madrid 3-1
1977-1978 Real Madrid - FC Barcelona 4-0
1977-1978 FC Barcelona - Real Madrid 2-3
1978-1979 Real Madrid - FC Barcelona 3-1
1978-1979 FC Barcelona - Real Madrid 2-0
1979-1980 Real Madrid - FC Barcelona 3-2
1979-1980 FC Barcelona - Real Madrid 0-2
1980-1981 Real Madrid - FC Barcelona 3-0
1980-1981 FC Barcelona - Real Madrid 2-1
1981-1982 Real Madrid - FC Barcelona 3-1
1981-1982 FC Barcelona - Real Madrid 3-1
1982-1983 Real Madrid - FC Barcelona 0-2
1982-1983 FC Barcelona - Real Madrid 2-1
1983-1984 Real Madrid - FC Barcelona 2-1
1983-1984 FC Barcelona - Real Madrid 1-2
1984-1985 Real Madrid - FC Barcelona 0-3
1984-1985 FC Barcelona - Real Madrid 3-2
1985-1986 Real Madrid - FC Barcelona 3-1
1985-1986 FC Barcelona - Real Madrid 2-0
1986-1987 Real Madrid - FC Barcelona 1-1
1986-1987 FC Barcelona - Real Madrid 3-2
1987-1988 Real Madrid - FC Barcelona 2-1
1987-1988 FC Barcelona - Real Madrid 2-0
1988-1989 Real Madrid - FC Barcelona 3-2
1988-1989 FC Barcelona - Real Madrid 0-0
1989-1990 Real Madrid - FC Barcelona 3-2
1989-1990 FC Barcelona - Real Madrid 3-1
1990-1991 Real Madrid - FC Barcelona 1-0
1990-1991 FC Barcelona - Real Madrid 2-1
1991-1992 Real Madrid - FC Barcelona 1-1
1991-1992 FC Barcelona - Real Madrid 1-1
1992-1993 Real Madrid - FC Barcelona 2-1
1992-1993 FC Barcelona - Real Madrid 2-1
1993-1994 Real Madrid - FC Barcelona 0-1
1993-1994 FC Barcelona - Real Madrid 5-0
1994-1995 Real Madrid - FC Barcelona 5-0
1994-1995 FC Barcelona - Real Madrid 1-0
1995-1996 Real Madrid - FC Barcelona 1-1
1995-1996 FC Barcelona - Real Madrid 3-0
1996-1997 Real Madrid - FC Barcelona 2-0
1996-1997 FC Barcelona - Real Madrid 1-0
1997-1998 Real Madrid - FC Barcelona 2-3
1997-1998 FC Barcelona - Real Madrid 3-0
1998-1999 Real Madrid - FC Barcelona 2-2
1998-1999 FC Barcelona - Real Madrid 3-0
1999-2000 Real Madrid - FC Barcelona 3-0
1999-2000 FC Barcelona - Real Madrid 2-2
2000-2001 Real Madrid - FC Barcelona 2-2
2000-2001 FC Barcelona - Real Madrid 2-0
2001-2002 Real Madrid - FC Barcelona 2-0
2001-2002 FC Barcelona - Real Madrid 1-1
2002-2003 Real Madrid - FC Barcelona 1-1
2002-2003 FC Barcelona - Real Madrid 0-0
2003-2004 Real Madrid - FC Barcelona 1-2
2003-2004 FC Barcelona - Real Madrid 1-2
2004-2005 Real Madrid - FC Barcelona 4-2
2004-2005 FC Barcelona - Real Madrid 3-0
2005-2006 Real Madrid - FC Barcelona 0-3
2005-2006 FC Barcelona - Real Madrid 1-1
2006-2007 Real Madrid - FC Barcelona 2-0
2006-2007 FC Barcelona - Real Madrid 3-3
2007-2008 Real Madrid - FC Barcelona 4-1
2007-2008 FC Barcelona - Real Madrid 0-1
2008-2009 FC Barcelona - Real Madrid 2-0
2008-2009 Real Madrid - FC Barcelona 2-6
2009-2010 FC Barcelona - Real Madrid 1-0
2009-2010 Real Madrid - FC Barcelona 0-2
2010-2011 FC Barcelona - Real Madrid 5-0
2010-2011 Real Madrid - FC Barcelona